Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barkaatuhu. Sahabatku tercinta karena Allah, rumah bagi hamba yang beriman bukan hanya untuk berteduh, tempat tinggal keluarga apalagi hanya untuk status sosial. Hamba beriman itu tahu persis TUJUAN HIDUP yang sebentar ini, inilah diantara fungsi rumah bagi hamba berIman :

1. "Al musholla", rumah ibadah untuk meraih ridho Allah, dihidupkan dg tadabuurul Qur'an dan sholat sholat sunnah, "Terangilah rumah-rumahmu dg sholat dan membaca Al-qur'an (HR Baihaqi).
2. "Al Madrasah", majlis ilmu, ayah ibu gurunya, anak anaknya menjadi muridnya, demikian pula suami gurunya bagi istrinya (QS Luqman 13).


3. "Al Junnah", benteng penjagaan iman keluarga dan benteng dari penyakit sosial, “Selamatnya seseorang ketika terjadi fitnah adalah dg menetapi rumahnya” (HR Ad Dailami).
4. "Al maskanah", pelipur lara dan pelepas duka untuk ketenangan (QS Ar Rum 21)
5. "Al Maulud" tempat memperbanyak keturunan umat nabi Muhammad (QS An Nisa 1)
6. "Al Markaz", mempersiapkan generasi dakwah yang tangguh,
7. “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu” (QS at-Tahriim:6).
8. "Al mahyaus sunnah" untuk menghidupkan sunnah sunnah. Rasulullah, cara makan, minum, adab hubungan suami istri dsb (QS Al Ahzab 21).
9. "Al Marham" forum liqo, shilaturrahm dg tetangga dan sahabat mu'min (QS An Nisa 1).
10. "Al Masykuur" tempat bersyukur atas semua ni'mat karunia Allah tiada terhingga (QS Ibrahim 7).

Sahabatku, money can buy a house but money can not buy a home, uang memang dapat beli rumah yg mewah sekalipun tetapi uang tidak dapat beli ketenangan, kecuali rumah itu dihuni oleh hamba hamba Allah yg beriman, maka tenang, damai, bahagia pun diraih, Syurga sebelum Syurga.
"Allahumma ya ALLAH jadikanlah rumah kami, rumah yg penuh dg RAHMAT dan BERKAHMU...aamiin". Foto saat abang mengajar dua bidadari abang di setiap kamis sore menjelang berbuka puasa sunnah bersama.